03-04-2022 I participate in the exhibition "high skies" in Bergen op Zoom.
03-04-2022 doe ik mee met de expositie "hoge luchten" In Bergen op Zoom.
I am showing this painting in this exposition.
ik laat dit schilderij zien op deze expositie.

D

AB


C