"Corona" / "Corona"


corona 01
I'am still working on this painting
Ik werk nog steeds aan dit schilderij